Sju spørsmål før statsbudsjettet presenteres

Forskningsrådet, langtidsplan, publiseringsindikator og strømkostnader står på agendaen før statsbudsjettet legges fram.