Skal vurdere stillingsstrukturen i UH-sektoren

Regjeringen har bedt en ekspertgruppe sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land, og komme med forslag til endringer.