Skal vurdere stillingsstrukturen i UH-sektoren
LUKK

Skal vurdere stillingsstrukturen i UH-sektoren

Av Kjerstin Gjengedal

Publisert 30. oktober 2017 kl. 10:16

Regjeringen har bedt en ekspertgruppe sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land, og komme med forslag til endringer.

– Regjeringen ønsker å se på om stillingsstrukturen i høyere utdanning gjør det attraktivt nok å arbeide ved norske universitet og høyskoler. Vi vil også se om stillingsstrukturen bidrar til å sikre institusjonene riktig og nødvendig kompetanse, sier kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Som en del av arbeidet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) fått i oppdrag å kartlegge stillingsstrukturen i noen sammenlignbare land, nærmere bestemt Danmark, Finland, Nederland, Sverige, Østerrike og Storbritannia.

Ekspertgruppens arbeid er en oppfølging av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. I pressemeldingen heter det at regjeringen ønsker at stillingene i høyere utdanning er strukturert på en slik måte at de er ettertraktet av både nordmenn og utlendinger. Da må det være godt tilrettelagt for karriereveier, og personalet bør bli stimulert til faglig utvikling gjennom hele karrieren. Den må også bidra til at institusjonene får riktig kompetanse for å nå sine mål.

Forskerforbundets leder, Petter Aaslestad, bidrar gjerne med innspill til ekspertgruppen.

– Dette dreier seg jo om våre medlemmer, og det vil være viktig for oss å følge arbeidet. Vi er opptatt av at man får til en stillingsstruktur som bidrar til god rekruttering. Da trengs det forutsigbare karriereveier, sier han.

Stillingsstruktur og karriereutvikling for vitenskapelig ansatte var ett av syv punkt for høyere kvalitet i UH-sektoren, som ble lagt fram av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på kontaktkonferansen med universitetene og høgskolene i 2014. Mens mye er blitt gjort med flere av de andre punktene, slik som struktur i høyere utdanning og utarbeiding av en langtidsplan for forskning, har man foreløpig ikke kommet så langt med punktet som gjelder ivaretakelse av vitenskapelig ansatte.

– Derfor er det bra at de tar tak i dette nå, og vi ser fram til å komme i dialog med utvalget, sier Aaslestad.

Ekspertgruppen, som vil ledes av Arild Underdal ved Universitetet i Oslo, skal legge fram sine anbefalinger om utvikling av stillingsstrukturen i UH-sektoren innen 1. mai 2018.