Ingen kur for statistikk-angst
LUKK

Christer Thrane: Helt i mål. Lær statistisk tenkning med tall fra sportens verden

Ingen kur for statistikk-angst

Av Kjetil Vikene

Publisert 18. april 2024 kl. 11:54

En helt OK innføring i statistikk – som likevel ikke unnslipper det faktum at statistikk er komplisert.

Christer Thrane, sosiolog og professor ved Høgskolen i Innlandet, har skrevet en rekke innføringsbøker i statistikk på engelsk. Han har publisert mye interessant og eksperimentell forskning i grenselandet mellom økonomi og sosiologi – fra hvorvidt ekspertanmeldere påvirker våre kinovalg, til hvordan gruppepress påvirker hvor mye vi tipser på restauranter.

I herværende bok er ambisjonen å lære leseren statistikk med utgangspunkt i tall fra sportens verden. Thrane skriver at «tradisjonelle bøker om statistikk oppleves traurige» og byr på «eksempler med liten relevans». Han håper at han gjennom tall fra sportens verden skal kurere leserens statistikk-angst.

Kontrasten mellom Thranes prosjekt og andre bøker om statistikk virker dessverre ganske forsert: Thranes bok er en helt OK innføring i statistikk, men særlig mye bedre enn andre innføringsbøker er den ikke. Til det er saken – altså statistikkens kompleksitet – i alt vesentlig rett og slett ureduserbar. Kompleksiteten er dessuten også uavhengig av hvilke rådata man putter inn (en av statistikkens styrker). Dermed blir altså bruken av tall fra idretten like god – eller like dårlig –som noe annet. Det er kanskje et poeng at han treffer en annen del av publikum i sportsnasjonen Norge enn om han hadde brukt annet materiale, men jeg er ikke sikker på om han har rett i at svært få interesserer seg for «sammenhengen mellom utdanningsnivå og inntekt i 38 OECD-land» – i hvert fall blant Forskerforums lesere.

Christer Thrane
Helt i mål. Lær statistisk tenkning med tall fra sportens verden

Humanist forlag, 2024

237 sider

Veil. pris: kr 399

Thranes hyperbolske spark til andre bøker om statistikk er gjort med et lett provoserende glimt i øyet, men dette til tross: Jo mer kompleks statistikken Thrane skal forklare, er, jo mer i randsonen havner idretten: Statistikken er som sagt ikke så interessert i hva tallene representerer.

Den litt vel joviale stilen i språket blir innimellom ganske anmassende og den stadige sportsmetaforikken noen ganger bare rar: «Kanskje like overraskende som at Rosenborg spiller hjemmekamp på 16. mai, så forteller et konfidensintervall for et gjennomsnitt at dette trolig er høyere enn en bestemt minimumsverdi og lavere enn en bestemt maksimumsverdi i populasjonen.» Denne slags formuleringer er kanskje ment å gjøre lesingen mer gøyal, men forkludrer i stedet ofte hva saken handler om.

La meg understreke at det ikke er noe galt med Thranes metode – han vet hva han skriver om, og han er flink til å forklare ulike statistiske begreper og tenkemåter. De beste delene av boken – i hvert fall for meg – er for eksempel de som omhandler «juks og fanteri» i bruken av statistikk. Her bruker Thrane blant annet saker fra mediene der journalistens manglende forståelse for statistikk effektivt blir avslørt. Disse eksemplene er straks svært dagsaktuelle – og mer slagkraftige enn mange av sportseksemplene han gir. Han gir leseren en hendig sjekkliste for hva man bør være kritisk til når avisoverskrifter begrunnes med det klassiske «forskning viser»-formularet: Ofte er tolkningen misvisende – eller direkte feil. Denne sjekklisten er hendig og klok, og brukbar for både studenter og forskere – og journalister.

I sum er jeg tvilende til at denne boken klarer å kurere angsten for statistikk – som Thrane altså setter seg fore. Som en helt gangbar og forsøksvis populærvitenskapelig innføring i statistikk fungerer den imidlertid helt greit.

  • Fikk du med deg denne boken?