Skuleelevane er ikkje forskingsobjekt lenger, no er dei medforskarar

Brukarmedverknad i forsking er ikkje lenger nok, no er det samskaping som gjeld. Men korleis kan det sjå ut i praksis?