Skulle ikke studentene lære et yrke? I stedet fylles undervisningen med vitenskapsmetode og forskningsprosjekter.

Studier blir lengre og mer teoretiske, forskning vektlegges tyngre og ansatte skal helst ha doktorgrad. Men Ann Kristin Tveøy ble hentet fra NAV-kontoret på Sagene for å undervise sosionomstudentene.