Slakter regjeringens budsjettforslag: – Historisk dårlig

Regjeringen sa de skulle øke basisbevilgningene til universiteter og høyskoler. I stedet dobler de kuttet fra Solberg-regjeringen.