Slik blir reglane for heimekontor etter korona

I ein ny normalkvardag vil mange teknisk-administrativt tilsette kunne jobbe meir heimanfrå.