Som tillitsvalgt skulle hun ønske det var mer frihet til å velge mellom krone- og prosenttillegg

Hvis alle får lønnsøkning i prosent, øker lønnen mest for dem som allerede har mest. Det skaper hodebry for tillitsvalgte som Linda Møllersen.