Språkrådet om norsk fagspråk: NHH er landets flinkeste

Nå pønsker NHH-rektor Øystein Thøgersen på nok et tiltak for å få sine ansatte til å bruke enda mer norsk fagspråk.