Sprenger akkorden

LEIAR: Skal vi snakke om internasjonalisering? Då kan vi òg snakke om eit globalisert publiseringspress som slår ut i Noreg.