SSB spår ikke lærermangel likevel. Men det er ikke fordi det utdannes flere lærere.

For første gang viser Statistisk sentralbyrås prognoser at det går mot et overskudd av grunnskolelærere.