Stans kuttene i internasjonalt kunnskapssamarbeid

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder fire betydelige kutt i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid. De må stanses, skriver Guro Elisabeth Lind.