Står politiutdanningens høgskolestatus for fall?

Det er vanskelig å tolke Justisdepartementets uttalelser, og forslag til statsbudsjett, annerledes enn at de mener at Politihøgskolen ikke er omfattet av universitets- og høgskoleloven, skriver innleggsforfatterne.