Staten, det er oss toppledere

Toppledere i staten skulle ønske de kunne få bestemme alt selv, uten ansattes innflytelse.