Foreslår penger til store byggeprosjekter og fleksibel utdanning

Regjeringen forslår å bruke 42,7 milliardar kroner på forsking og utvikling over statsbudsjettet neste år.