Statsbygg må redegjøre for smittefare i åpne landskap. Det kan få betydning for universitenene.

Regjeringen har bedt Statsbygg om å vurdere åpne kontorløsninger opp mot smittefare i det nye regjeringskvartalet. – Vårt håp er at dette får departementet til å snu i planene om åpne landskap, sier leder i Norsk Tjenestemannslag Kjersti Barsok.