Statsbygg må redegjøre for smittefare i åpne landskap. Det kan få betydning for universitenene.
LUKK
Annonse
Annonse

Statsbygg må redegjøre for smittefare i åpne landskap. Det kan få betydning for universitenene.

Av Julia Loge

Publisert 14. mai 2020 kl. 13:04

Regjeringen har bedt Statsbygg om å vurdere åpne kontorløsninger opp mot smittefare i det nye regjeringskvartalet. – Vårt håp er at dette får departementet til å snu i planene om åpne landskap, sier leder i Norsk Tjenestemannslag Kjersti Barsok.

– Det er viktig at vi lærer av erfaringene vi gjør oss under koronapandemien. Vi har nå gitt Statsbygg i oppdrag å vurdere ulike tiltak som kan redusere risikoen for smittespredning i det nye regjeringskvartalet. Vurderingene de gjør, vil være relevante også for andre statlige lokaler, sier Nikolai Astrup (H), kommunal- og moderniseringsminister til Dagsavisen.

Må redegjøre for sykefravær i landskap

30. april sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et oppdragsbrev til Statsbygg. I brevet skriver departementet: 

«Med utgangspunkt i den smittesituasjon som er oppstått i forbindelse med korona-pandemien og med bakgrunn i opplysninger om mulig økt smittefare ved åpne kontorløsninger, ser KMD behov for at Statsbygg gjør enkelte vurderinger knyttet til arbeidet med nytt regjeringskvartal.»

Ifølge Dagsavisen blir Statsbygg spesifikt bedt om å gjøre følgende: 

  • Dokumentere tiltak som gjøres i nytt regjeringskvartal for å redusere spredning av virus.
  • Gjøre beregninger som viser hvor stor andel av de ansatte som kan være i lokalene, gitt dagens anbefalinger om smittevern.
  • Kartlegge og redegjøre for forskningen som er gjort på aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær.

Statsbygg skal legge fram en plan for hvordan de skal løse oppdraget innen 1. juni og har allerede satt ned en gruppe som henter inn informasjon fra Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

– Håper departementet snur

Det er i forbindelse med det nye regjeringskvartalet at normen om maks 23 kvadratmeter per ansatt har kommet opp. De 23 kvadratmeterne skal dekke alle fellesområder, som kantine, møterom, toalett og korridorer. I praksis vil dette si at ikke alle kan få enkeltkontorer og mange plasseres i åpne landskap der det er intensjonen at ansatte skal bytte mellom ulike soner etterhvert som de bytter arbeidsoppgaver i løpet av dagen.

– Vårt håp er at dette får departementet til å snu i planene om åpne landskap. Vi har over lang tid undret oss over hvorfor man absolutt må legge opp til at ansatte skal sitte i åpent landskap hvor det ikke engang er plasser til alle, når både smittevern og arbeidsoppgaver tilsier en annen løsning, sier Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til avisen. 

Men Astrup tror ikke at åpne kontorlandskap i nye statlige bygg blir borte som følge av pandemien.

  • Les også: