Sterke reaksjoner på Oslomets koronabonus

Ansatte ved Oslomet og HVL får ekstra betalt for innsatsen under koronapandemien. Vedtakene vekker både inspirasjon og frustrasjon.