Sterke reaksjoner på Oslomets koronabonus
LUKK
Annonse
Annonse

Sterke reaksjoner på Oslomets koronabonus

Av Julia Loge

Publisert 16. november 2020 kl. 17:29

Ansatte ved Oslomet og HVL får ekstra betalt for innsatsen under koronapandemien. Vedtakene vekker både inspirasjon og frustrasjon.

«Akademiker-adelen som har sluppet aller lettest fra de beinharde korona-tidene, grafser til seg 10.000 kroner som påskjønnelse for nettopp korona. Det er til å bli helt matt av», skriver sjefredaktør i Bergensavisen BA, Sigvald Sveinbjørnsson på Facebook, ifølge Nettavisen.

Han reagerer på at styret ved Oslomet har Curt Rices forslag om å utbetale 20 millioner kroner av det univeristetet har spart på at ansatte har hjemmekontor og at nesten ingen reiser, som et ekstrabeløp på desemberlønnen. Alle ansatte kan dermed vente seg en bonus på 10.000 kroner.

«Om noe bør hver og en av de ansatte med medlemskap i Forskerforbundet (!) bruke det tidoble beløpet på Oslos mange restauranter, straks tidene blir åpnere. Og de bør tipse så det svir i Mastercardet!», fortsetter Sveinbjørnson.

Reagerer på timing

En annen som reagerer er Tore Olsen Pran, tidligere Ap-politiker fra Kjeller og bydelsdirektør i Gamle Oslo. Han reagerer på at statsansatte med trygge jobber får bonus, mens «tusener ansatte i utsatte næringer permittert og svært mange mister sine jobber», livsverk går tapt og studenter får «langt dårligere undervisning enn de kunne forvente seg», i et innlegg på Facebook som får støtte fra mange andre politikere i Lillestrøm-området, ifølge Romerikes Blad.

– Bonusen har helt sikkert gode intensjoner. Men jeg tenker at om det er godt ment, så er jeg usikker på om dette er så godt tenkt. «Timingen» er ikke god. Offentlig ansatte er usedvanlig privilegerte med sine trygge jobber, og jeg synes bonusen viser manglende forståelse for hvilken alvorlig situasjon vi er i, sier Pran til avisen.

Pran legger vekt på at det er offentlige midler, og at om offentlige midler skal brukes til å gi noen en påskjønnelse, så må det være dem som står «i skuddlinjen».

Oslomet-rektor Curt Rice avviser kritikken, ifølge Romerikes blad, og svarer blant annet «Å kunne gi et tillegg til de ansatte gjennom ordinære lønnsforhandlinger, er et av virkemidlene jeg har til å anerkjenne og motivere de ansatte, som er de som faktisk utfører samfunnsoppdraget til OsloMet.»

Forslag fremmet ved NTNU

Høgskulen på Vestlandet har gjort et tilsvarende vedtak, og satt av 7 millioner kroner til koronapåskjønnelse. Rektor Berit Rokne har foreslått at pengene går inn som en permanent lønnsøkning for alle ansatte i lønnsoppgjøret ved høyskolen. Dette skal fagforeningene og arbeidsgiver forhandle om i slutten av november.

Nå ønsker Forskerforbundets tillitsvalgt ved NTNU, Lisbeth Aune, at ansatte der også får en «påskjønnelse for ekstraordinær innsats under koronapandemien», skriver Universitetsavisa.  

2021 kan også bli utfordrende, ifølge Lisbeth Aune. Foto:NTNU

– De ansatte har lagt ned en ekstraordinær innsats over en lang periode. De har stilt hjemmene sine og privat utstyr til disposisjon, snudd seg rundt og jobbet veldig hardt i en uforutsigbar tid for å løse utfordringene. I tillegg er nå alle sosiale arrangementer avlyst, sier Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU til avisa.

Aune mener det et tillegg vil kompensere ansatte for ekstrainnsatsen. Ifølge Universitetsavisa skal saken opp igjen i neste møte i universitetets sentrale samarbeidsutvalg.

Les mer: