Stipendiater får krav på forlengelse ved kort sykefravær

Stipendiater og postdoktorer har nå krav på forlengelse ved sykefravær og permisjoner under to uker.