Stor arbeidsglede blant universitetsansatte

Bare to yrkesgrupper har større arbeidsglede enn forskere og undervisere i universitetssektoren, viser dansk undersøkelse.