Størrelse er ikke viktig

Instituttstørrelsen betyr lite for forskningskvaliteten ved høyskoler og universiteter, ifølge NIFU. Men Forskningsrådet og Kulturdepartementet ønsker større og «mer robuste» museer og forskningsinstitutter.