Studentene bruker mindre tid på studier enn tidligere

– De gjør det de skal, og de kommer seg gjennom studiene på normert tid. Om de gjør det på kortere tid, så betyr det kanskje at de er smartere enn det min generasjon var, sier Ola Borten Moe.