Studentene bruker mindre tid på studier enn tidligere
LUKK

Studentene bruker mindre tid på studier enn tidligere

Av Lina Christensen

Publisert 8. september 2022 kl. 15:32

– De gjør det de skal, og de kommer seg gjennom studiene på normert tid. Om de gjør det på kortere tid, så betyr det kanskje at de er smartere enn det min generasjon var, sier Ola Borten Moe.

Studentene bruker færre timer på studier per uke sammenlignet med i 2018 og 2014. Det viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022, som ble presentert torsdag.

Studentsamskipnadene Sammen, SiT og SiO står bak, og nesten 60 000 norske studenter har deltatt.

Undersøkelsen har blant annet spurt om «hvor mange timer de anslagsvis brukte på studiene i løpet av forrige uke, anslått i hele timer medregnet undervisning og selvstudium».

Studentene oppgir at de i snitt brukte 21,7 timer til å jobbe med studiene «i forrige uke». I 2018 brukte studentene i snitt 24,2 timer i uken, mens de i 2014 brukte 27,1 timer.

Studentene bruker altså nesten en dag mindre tid på studiene i uken enn for åtte år siden.

– Ørlite mindre enn i arbeidslivet

– Det er litt lite, kommenterer forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– Da har de en samlet uke på 30 timer. Det er ørlite mindre enn det som kommer til å møte dem senere når de skal ut i jobb.

Studentens arbeidsmengde ligger altså godt under en vanlig arbeidsuke på 37, 5 timer, skal vi tro funnene. Men statsråden vil absolutt ikke si at studentenes arbeidsinnsats er for slapp. Han viser til at eksamensresultatene og gjennomføringsgraden er veldig bra.  

– De gjør det de skal, og de kommer seg gjennom studiene på normert tid. Om de gjør det på kortere tid, så betyr det kanskje at de er smartere enn det min generasjon var.

Overstiger en normal arbeidsuke

I august kom imidlertid en annen rapport, «Levekår blant studenter 2021», publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB). Også her har studentene svart på hvor mye tid de bruker på studiene per uke, men der ble resultatet helt annerledes.

Ifølge Levekårsundersøkelsen bruker en student med deltidsjobb i snitt 35 timer til studier i uken, mens en student uten jobb ved siden av, bruker 38 timer i uken. Tidsbruken for studentene som jobber ved siden av overstiger dermed en normal arbeidsuke.

SSB har imidlertid ikke spurt om hvor mye tid som gikk med til studiene «i forrige uke». Her har studentene i stedet svart på hvor mange timer de bruker på henholdsvis forelesninger, kollokviegrupper og selvstudier i en vanlig uke høsten 2021.

Trendutvikling over tid

Leder av Shot-undersøkelsen Kari-Jussie Lønning kjenner ikke til hvordan de har stilt spørsmålet i Levekårsundersøkelsen. Derfor er hun usikker på om undersøkelsene er sammenlignbare.

– Vi har stilt spørsmålet likt i de foregående undersøkelsene, så vår trendutvikling viser at snittandelen på antall timer har gått ned. Om dette er sammenlignbart eller ikke, kan jeg ikke uttale meg om.

Hun viser imidlertid til at nær 60 000 studenter har svart på Shot-undersøkelsen og 8000 har svart på Levekårsundersøkelsen. I tillegg har SSB en større andel fagskolestudenter blant respondentene.

– Bare 24 timer i døgnet

Så hva tenker studentene selv?

– Det er veldig synd ikke har mer tid til å jobbe med studier enn de har i dag. Vi ser at studenter må jobbe stadig mer ved sidene av studiene for å få endene til å møtes. Det er klart at det går utover mulighetene til å studere, sier leder for Norsk studentorganisasjon, Maika Godal Dam.

Studentlederen nevner at SSB-undersøkelsen også viser at studenter jobber mer ved sidene av studiene enn tidligere. Mens 59 prosent av heltidsstudentene ved universiteter og høyskoler hadde jobb i 2010, gjelder dette 65 prosent av studentene i samme gruppe i 2021.

– Når man jobber mer, må man studere mindre. Det er bare 24 timer i døgnet.

Les også: