En av tre studenter har alvorlige psykiske plager
LUKK

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse:

En av tre studenter har alvorlige psykiske plager

Av Lina Christensen

Publisert 8. september 2022 kl. 11:00

Andelen går likevel noe ned fra fjorårets undersøkelse.

Det viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022, som ble presentert torsdag.

Studentsamskipnadene Sammen, SiT og SiO står bak, og nesten 60 000 norske studenter har deltatt.

Andelen studenter som rapporterer om alvorlige psykiske plager har økt betraktelig sammenlignet med den første undersøkelsen i 2010. Den gangen opplevde én av seks studenter alvorlige psykiske plager. I dag er andelen én av tre studenter. Utviklingen går likevel i positiv retning med en nedgang fra 2021, da nesten halvparten av studentene, opplevde psykiske plager.

– Flaut

– Utviklingen over tid viser en trend som må følges opp, sier leder for Shot-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning i en pressemelding.

Blant annet opplever en av tre søvnproblemer, og en av fem sier de har skadet seg selv.

– Jeg synes det er litt flaut og verken er overrasket eller sjokkert. Tallene har gått i feil retning siden 2010, sa leder i Norsk studentorganisasjon, Maika Godal Dam, under fremleggelsen av undersøkelsen.

– Studietiden skal være gøy, det har jeg blitt fortalt. Jeg tror dette er i ferd med å endre seg, sa Godal som etterlyste konkrete tiltak rettet mot studentgruppen.

Studentlederen pekte på at det verken er én løsning eller årsak til psykisk uhelse blant studenter, men at det handler om faktorer som økonomi, boligsituasjon og arbeidsmengde.

– Det handler om økt studiestøtte og om å få kontroll på leiemarkedet.

Fakta
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022

Norges største studentundersøkelse og tar for seg temaer knyttet til helse og trivsel.
Nær 60 000 studenter har svart på årets undersøkelse, som ble gjennomført fra februar til april 2022.
Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak, men gjennomføres av Folkehelseinstituttet.
Har blitt gjennomført hvert fjerde år siden 2010, med en tilleggsundersøkelse i 2021.

Fire av ti: god livskvalitet

Men situasjonen er ikke helt mørk for norske studenter. Majoriteten av studentene rapporterer at de har det bra, at de er fornøyde med studiestedet og at de har blitt tatt godt imot på studieprogrammet. Fire av ti studenter oppgir at de har god livskvalitet.

Litt under 6 av 10 studenter oppgir at de er fornøyde med undervisningen, mens bare 3 av 10 er tilfreds med tilbakemeldinger på egen læring.

– Majoriteten har det bra, men de som sliter, sliter mer, sa Lønning.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden februar til april 2022. Minister for forskning- og høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) lurte på om tidspunktet har påvirket resultatet.

– Det var såpass tett opp til pandemien at vi ikke var i nærheten av å ha en normalsituasjon. Det er først nå i høst at vi er tilbake til noe som kan ligne en normalsituasjon, sa Borten Moe, som spådde at man vil se mer trivsel og mindre ensomhet på sikt.

Speiler befolkningen

Men statsråden tror ikke at studentene sliter mer enn befolkningen ellers.

– Det kan godt hende det speiler hele befolkningen, og ikke bare er spesifikt for studentene, sier Borten Moe til Forskerforum.

Er det aktuelt med egne tiltak rettet mot studentgruppen?

– Et eget helsetilbud eller velferdstilbud for studentene, er ikke min ambisjon. Det er en del av helsevesenet. Studentene skal ha de samme rettighetene og tilbudene som andre, sier Borten Moe, som tror at sosiale og faglige fellesskap via studentorganisasjoner er mest forebyggende.

Bruker mindre tid på studiene

Når det gjelder studieferdigheter brukte studentene i gjennomsnitt 21,7 timer på studiene i løpet av forrige uke. Studentene bruker altså mindre tid på studiene enn tidligere, ifølge Shot-undersøkelsen. I 2018 var antall timer i gjennomsnitt 24,2 timer i uken, mens det var 27,1 timer i 2014.

I tillegg sier 17 prosent at de plages svært mye og 31 prosent at de plages en del av eksamensangst. Halvparten oppgir at de er redd for å ta ordet i faglige sammenhenger.

Bedre fysisk helse enn under pandemien

Undersøkelsen har også tatt for seg studentenes fysiske helse. Funnene indikerer at studentenes fysiske helse er bedre enn under pandemien.

  • 74 prosent oppgir at de har god eller svært god helse. Samtidig svarer nesten fire av ti studenter at de har hatt mye eller svært mye helseplager.
  • Andelen er vesentlig høyere blant kvinnelige (45 prosent), enn blant mannlige studenter (23 prosent).  
  • Tre fjerdedeler av studentene trener 2-3 ganger i uken eller mer, mens kun 4 prosent aldri mosjonerer.
  • Undersøkelse viser en fortsatt tydelig økning i andelen studenter som har overvekt/fedme (37 prosent).

Siden 2010 har også studentenes narkotikabruk økt. Andelen som rapporterer at de har brukt narkotika har steget fra 23 prosent i 2010 til 30 prosent i 2022 og økninger har skjedd på tvers av kjønn. Cannabis er mest utbredt.

Oppdatert 8.9 kl. 13.09 med kommentarer fra leder for Norsk studentorganisasjon Maika Godal Dam og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Les også: