Nesten halvparten av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager
LUKK

Nesten halvparten av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager

Av Jørgen Svarstad

Publisert 26. april 2021 kl. 14:05

Pandemien sliter på norske studenter. Halvparten sliter psykisk og fire av ti har søvnproblemer, viser undersøkelse.

Mandag ble resultatene fra Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel lagt frem (SHoT).

Over 62 000 studenter har deltatt i undersøkelsen, som studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit står bak.

Annonse

Når man sammenligner med tallene fra SHoT- undersøkelsen i 2018, tyder funnene på at pandemien har gått hardt ut over studentenes psykiske helse.

  • 45 prosent av studentene sa de opplever alvorlige psykiske symptomplager. I 2018 sa 32 prosent dette.
  • 15 prosent oppgir at de har hatt selvmordstanker de siste to ukene. I 2010 var dette tallet åtte prosent.
  • Fire av ti studenter oppgir at de har søvnproblemer. Det har vært en kraftig økning av studenter med symptomer på insomni (søvnløsthet) siden 2018.
  • Det har vært en kraftig økning i ensomhet siden 2018.

Undersøkelsen avdekker også at det var de yngste studentene som oftest opplever psykiske plager, men at de i mindre grad enn de eldre studentene oppsøker hjelp.

Flere er ensomme – særlig utenlandsstudentene

Ensomhet blant studentene har blitt kartlagt gjennom tre spørsmål. De ble spurt om hvor ofte de i løpet av det siste året hadde følt at de 1) savner noen å være sammen med, 2) følt seg utenfor og 3) følt seg isolert fra andre.

Én av seks svarte ofte eller svært ofte på alle tre. I 2018 var dette én av ti.

Høy grad av ensomhet er noe vanligere blant de kvinnelige enn de mannlige studentene. Omfanget av ensomhet er størst blant de yngste studentene. Særlig høy er andelen som savnet noen å være sammen med blant studentene mellom 18 og 20 år. Utenlandsstudentene var også oftere ensomme enn andre (22 prosent).

Det er ikke bare studentenes psykiske helse som er forverret. Kartleggingen viser også en en markant nedgang i vurderingen av egen helse. I 2018 vurderte 79 prosent av studentene at de hadde god fysisk helse, dette er sunket til 68 prosent av studentene.

Henrik Asheim inviterer til «toppmøte»

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) deltok på fremleggelsen av rapporten.

–  Ensomheten rammer også studenter i aller høyeste grad. Alt for mange rapporterer om psykiske helseplager og vanskelige tanker. Og alt for få søker hjelp, sa han.

Han fortsatte:

–  Tidligere resultater har tegnet et bilde som vi helst ikke skulle ha sett. De tegnene ser vi også i andre vestlige land. Og de dårlige resultatene har bare blitt forsterket i korona-året. De tilbakemeldingene vi har fått nå må vi bruke for å finne ut hvordan vi kan hjelpe studentene til å få det bedre.

Han fortalte at regjeringen har gitt penger til sosiale aktiviteter for studentene, og at de også har bevilget mer penger til det psykiske helsetilbudet i kommunene.

I forbindelse med undersøkelsen kunngjør han også at regjeringen vil invitere studenter, sektoren og helselinjen til et såkalt toppmøte om studentenes psykiske helse før sommeren.

Les også: