Studenter fortjener å bli hørt i klagesaker

Det er et paradoks at studentorganisasjoner kjemper for at studentene ikke skal bli hørt, skriver Bjørn Smestad.