Studenter mener toppforskere gir dårligere undervisning

Studenter får ikke bedre karakterer av å bli undervist av de beste forskerne, ifølge nederlandsk studie.