Studenter ved UiO telter for fred

Norske studenter ved minst fem universiteter planlegger aksjoner til støtte for Gaza, i lys av de store aksjonene ved amerikanske universiteter.