Studie: Åpent kontorlandskap gir deg dobbelt så stor risiko for å bli ufør

En ny norsk studie vekker oppsikt.