Studie: Åpent kontorlandskap gir deg dobbelt så stor risiko for å bli ufør
LUKK
Annonse
Annonse

Studie: Åpent kontorlandskap gir deg dobbelt så stor risiko for å bli ufør

Av Jørgen Svarstad

Publisert 21. juni 2020 kl. 15:27

En ny norsk studie vekker oppsikt.

Sammenlignet med ansatte som sitter på eget kontor, har de som sitter i åpne kontorlandskap nesten dobbel så høy sannsynlighet for å bli uføretrygdet.

Det viser en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), melder NRK.

– Vi hadde virkelig ikke ventet at det skulle være en slik sammenheng, en kobling mellom kontorløsning og det å bli uføretrygdet. Dette er oppsiktsvekkende, sier professor og forsker ved STAMI, Morten Birkeland Nielsen til NRK.

Debatten om åpent kontorlandskap i akademia har rast de siste årene, og nå får altså motstanderne nye argumenter.

Tidligere forskning fra STAMI har vist at ansatte som jobber i delte og åpne kontorløsninger har økt risiko for helseplager og sykefravær.

Birkeland Nielsen sier at man tidligere har tenkt at det å være veldig utadvendt tilsier at man trives godt med åpne kontorlandskap, men også for dem gjelder de nye funnene – det gir negativ helseeffekt og økt risiko for å bli ufør.

Negativ effekt også for de utadvendte

Åpent kontorlandskap begrunnes ofte med at det er plassbesparende og at det er billigere enn cellekontorer.

– Men det er klart at når det å sitte i åpent kontorlandskap gir en økt risiko for helseplager og bli uføretrygdet, så har det en veldig stor samfunnsøkonomisk kostnad og kostnad for arbeidsplassene, sier Birkeland Nielsen.

Internasjonal oppsikt

Han sier at det å sitte så tett med andre blant annet gjør at man må tenke på måten man oppfører seg på og forholder seg til ting.

– Man mister litt av privatheten man trenger, og gir en følelse av at man blir fulgt med på. Det kan bli slisomt i lengden, man får også økt støy og konsentrasjonsvansker. Man kan være mer avslappet og seg selv hvis man sitter på eget kontor.

Ifølge NRK har funnene kort tid etter publisering vekket internasjonal oppmerksomhet, i land som Mexico, Finland og England.

Les mer om åpent kontorlandskap her: