Hva betyr åpent kontorlandskap for arbeidsmiljøet?
LUKK

Hva betyr åpent kontorlandskap for arbeidsmiljøet?

Av Asle Olav Rønning

Publisert 20. juli 2023 kl. 19:43

Nye kontorløsninger blir i økende grad tatt i bruk ved universiteter og høgskoler. Hva sier ekspertene?

Åpent kontorlandskap blir vanligere også i universitets- og høgskolesektoren. Mange ansatte protesterer mot ikke lenger å ha tilgang på cellekontor.

Statsbygg, som er byggherre for nye bygg i sektoren, får mye av kritikken. Hva sier forskning om bruk av åpne kontorløsninger på universiteter og høgskoler?

Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt tyder på en sammenheng mellom åpent kontorlandskap og høyere sykefravær.

Forskerne Ela Sjølie ved NTNU og Nils Brede Moe ved SINTEF mener at kontorlandskap ikke egner seg for en akademisk hverdag som i stigende grad er preget av digitale møter og mer samarbeid på tvers. Kritikken er aktualisert gjennom planer for nye bygninger ved NTNU. Statsbygg avviser at universitetene er pålagt å ha en viss andel plasser i kontorlandskap i nye bygg.

En svensk studie sa i 2020 at forskere i kontorlandskap samarbeider dårligere. En av faktorene var frykt for å forstyrre kontornaboene.

Ikke all forskning gir resultater som taler mot kontorlandskap. Flere norske selskaper bruker det som kalles aktivitetsbaserte arbeidsplasser. En doktorgradsavhandling fra 2018 pekte på positive effekter av denne typen kontorer.