Dårligere arbeidsmiljø med kontorlandskap
LUKK

Dårligere arbeidsmiljø med kontorlandskap

Av Julia Loge

Publisert 11. november 2020 kl. 14:07

Forskere samarbeidet dårligere i kontorlandskap, ifølge svensk studie.

Fakta
11 forskere og 12 mellomledere ble intervjuet, på oppdrag fra dekanene i et nybygg ved Malmøs universitet.

Niagara, som nybygget heter, er bygget med aktivitetsbaserte arbeidsplasser og en undersøkelse i 2018 viste at de ansatte trivdes dårligere.
– Studien vår utfordrer ideen om at aktivitetsbaserte arbeidsplasser er kostnadseffektivt, men også om de stimulerer kreativitet og sosiale relasjoner, sier Hanne Berthelsen til Forskning.se.

Hun er dosent ved Malmø universitet, og sammen med professor Tuija Muhonen har hun nettopp publisert en vitenskapelig artikkel om hvordan arbeidsmiljøet ved universitetet påvirkes av å måtte jobbe i kontorlandskap.

Ifølge forskerne presenteres ofte kontorlandskap som et tiltak som fremmer samarbeid og kreativitet, i tillegg til at det er billigere.

Niagara åpnet i 2015, få år etter måtte universitetet bygge om, slik at flere fikk faste plasser i mindre rom. Foto: Jens Lindhe.

– Men det finnes egentlig ikke belegg for dette i forskningen, sier Muhonen.

Ansatte brukte mer e-post og færre direkte samtaler, for å ikke forstyrre naboen, og da økte stressnivået og risikoen for misforståelser. Alternativet var å avtale tid og reservere møterom, som også hindrer korte samtaler.

I undersøkelsen kommer det fram at ansatte er mindre fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet, for de har mindre kontroll over ventilasjon, lys og temperatur, det er vanskelig å skjerme seg mot andres forstyrrelser og bygningen oppleves som anonym og uakademisk. Tilsammen velger flere å jobbe hjemmefra når de må konsentrere seg.

– Økt hjemmearbeid gjorde at det psykososiale arbeidsmiljøet ble dårligere, sier Muhonen til Forskning.se.

  • Les mer: