Mange studier ved NMBU er avhengig av studenter fra land utenfor EØS. Med studieavgift kan de bli færre.

– De fleste av disse studentene vil ikke komme hvis de må betale en avgift på 130 000, sier prorektor Elise Norberg ved NMBU.