SV vil gi 400 millioner kroner til Forskningsrådet

Forskningsrådet mangler 500 millioner kroner til å finansiere Fellesløftet. Nå kommer Sosialistisk Venstreparti dem noe i møte og setter av 400 millioner kroner i sitt alternative budsjett.