SV vil gi 400 millioner kroner til Forskningsrådet
LUKK

SV vil gi 400 millioner kroner til Forskningsrådet

Av Lina Christensen

Publisert 12. november 2021 kl. 14:00

Forskningsrådet mangler 500 millioner kroner til å finansiere Fellesløftet. Nå kommer Sosialistisk Venstreparti dem noe i møte og setter av 400 millioner kroner i sitt alternative budsjett.

– Vi har ikke råd til den type kutt av Forskningsrådet og Fellesløftet, som Solberg-regjeringen har kommet med. Vi må tvert imot bruke forskning og høyere utdanning som en motor i det grønne skiftet, sier Freddy André Øvstegård, SVs representant i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Universiteter og høyskoler har reagert sterkt på kuttene i regjeringens forslag til statsbudsjett:

Verken Solberg-regjeringen eller nåværende regjering har satt av midler til Fellesløftet i Forskningsrådet, som er en utlysning for store, tverrfaglige forskningsprosjekter. Som Forskerforum har skrevet om, har det ført til at mange forskningsprosjekter har blitt satt på vent.

I tillegg foreslo Solberg-regjeringen å kutte 33 millioner kroner til universiteter og høyskoler i sitt statsbudsjett. Deretter foreslo Ap- og Sp-regjeringen et ytterligere kutt på 33,4 millioner kroner.

SV: Vil gi 400 millioner kroner til Forskningsrådet

Nå kommer SV universiteter og høyskoler i møte.

– Vi foreslår 400 millioner kroner til Forskningsrådet for neste år, og i det ligger også Fellesløftet. Vi vil knytte pengene til grønne prosjekter. Det er særlig disse prosjektene som nå må kutte, sier Freddy André Øvstegård.

Summen skal bevilges over Kunnskapsdepartementets budsjett. Midlene er altså ikke satt av direkte til Fellesløftet, men Øvstegård sier det er opp til Forskningsrådet hvordan de vil prioritere.

Partiet legger fram sitt alternative statsbudsjett 15. november. Deretter skal partiet i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som er avhengig av støtte fra SV for å få flertall.

– Uheldig av Kunnskapsdepartementet

Forskningsrådet hadde regnet med å få en ekstrabevilgning på en halv milliard over statsbudsjettet til Fellesløftet, slik det har blitt gjort ved tre tidligere anledninger. Professor Daniel Naurin, som har blitt rammet av kuttet, mener det svekker tilliten til Forskningsrådet når de har lyst ut midler de ikke har dekning for. Øvstegård deler oppfatningen.

– Store forskningsprosjekter går over lang tid og trenger forutsigbarhet. Når penger forsvinner på den måten, så er det klart det får store konsekvenser for mange og går ut over tilliten. Det er uheldig at Kunnskapsdepartementet har satt Forskningsrådet i denne situasjonen. Det er ikke det vi trenger nå, nå trenger vi heller et krafttak.

I SVs partiprogram står det at de vil «sikre flere frie og forskerinitierte prosjekt». Men i alternativt budsjett ønsker partiet at midlene skal øremerkes forskning på det grønne skiftet. Øvstegård mener likevel at den økte bevilgningen gir mer frihet for Forskningsrådet.

– Selv om man øker med en spesiell begrunnelse, så handler det litt om hvordan man innretter økningen hvert år. Nå velger vi å prioritere et stort løft på klima og det grønne skiftet. Tidligere har vi foreslått å øke basisbevilgningen uten noen annen begrunnelse. Vi vil fortsette å se an behovet hvert år, sier han.

– Det vil selvfølgelig frigjøre midler til andre ting og øke handlingsrommet. Men jeg vet at dette er et prioritert område, og at det er mange av disse prosjektene som nå har blitt droppet, sier Øvstegård.

– Dette blir starten på en opptrapping

Forskningsrådet mangler imidlertid 500 millioner kroner for å finansiere Fellesløftet, 100 millioner kroner mer enn det SV setter av i sitt budsjettforslag.

– Vi har ikke en utømmelig krukke med penger. Vi må prioritere, og dette var det vi fikk til på ett år. Dette blir starten på en opptrapping, og SV vil fortsette å satse på Forskningsrådet. 400 millioner kroner er ikke småpenger.

– Vil dette være et krav når dere skal forhandle om budsjettet?

– Hele vårt alternative budsjett er vårt krav. Så skal ikke jeg si hva som skjer i forhandlingsrommet, for der sitter ikke jeg.

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit sier til Aftenposten at 400 millioner kroner kommer godt med.

– Jeg er utrolig glad for at SV er tydelig på at det må satses på forskning og innovasjon. Det er en forutsetning for at vi skal klare å møte de store utfordringene ved klima- og naturkrisen, en grønn omstilling av økonomien og sikre velferdssamfunnet, sier Tveit til avisen.

186 millioner kroner til universiteter og høyskoler

I tillegg foreslår SV å bruke 100 millioner kroner til universiteter og høyskoler, som institusjonene fritt kan bruke på det grønne skiftet.

– Det kan både være forskning eller studieplasser, sier Øvstegård.

Partiet setter også av 86 millioner kroner til tusen nye studieplasser, også der knyttet til det grønne skiftet.

  • Les mer: