Sykepleierstudent ble utestengt på grunn av tidligere rusproblemer. Nå har hun vunnet i retten.

Institusjonen mente at det ikke var forsvarlig at kvinnen gikk ut i praksis tre og et halvt år etter at hun ble rusfri. Oslo tingrett er av en annen oppfatning.