Sykepleieutdanninger kan bli lagt ned

Fakultenene mener de mange studiestedene hindrer gode studie- og fagmiljø. Forskerforbundet ber om offentlig høring før det gjøres store endringer.