– Tanken om livslang læring blir fort en floskel

Regjeringen ber UH-sektoren satse på kortere kurs og seminarer. – Plutselig vil de ha tilbake en infrastruktur de har ødelagt, kommenterer professor Aksel Tjora.