Tar 20 prosent for hjelp til å søke forskningsstøtte

Konsulenter har spesialisert seg på å skrive gode søknader på offentlige forskningsmidler. De tar opp til en femtedel av tildelte midler i honorar.