«Tårene er aldri langt unna. Merarbeidet pga. korona sliter oss ut.»

Svært mange ansatte ved universiteter og høyskoler mistrives, føler at innsatsen deres ikke blir verdsatt og jobber gratis under korona, viser ny undersøkelse.