Tettpakka forsvar for det moderne demokratiet

Boka «Religion i moderne samfunn» set dialogen mellom opplyste borgarar i sentrum, men innbyr ikkje så lett til dialog sjølv.