Tillitsvalgt: – Rektorene roper om autonomi, men praktiserer diktatur

Forskerforbundet og andre fagforeninger ved NMBU mener medbestemmelse og demokrati svekkes ved universitetet.