Tilsette kan miste rettar i forskningsgiganten Norce

Fleire forskningsinstitutt slår seg saman til Norce: – Vi opplever vi at rettane vi har hatt lenge blir dårlegare for mange av oss, seier tillitsvald.