UH-utvalget foreslår å avskaffe rektor som styreleder

To har tatt dissens: – Vi trenger valgte rektorer som kan gå i diskusjoner med departementet, sier Karl Harald Søvig.