UH-utvalget foreslår å avskaffe rektor som styreleder
LUKK
Annonse
Annonse

UH-utvalget foreslår å avskaffe rektor som styreleder

Av Lina Christensen og Julia Loge

Publisert 13. februar 2020 kl. 14:35

To har tatt dissens: – Vi trenger valgte rektorer som kan gå i diskusjoner med departementet, sier Karl Harald Søvig.

Styreleder ved statlige universiteter og høyskoler skal være ekstern. Institusjonen kan selv velge om den skal ha valgt eller ansatt rektor. Dette var blant forslagene da UH-utvalget la fram forslag til ny universitets- og høyskolelov torsdag 13. februar.

I dag har 11 institusjoner fortsatt valgt rektor, som også er styreleder. De øvrige 10 har ansatt rektor og en ekstern styreleder som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Det var imidlertid ikke et samlet utvalg som stilte seg bak forslaget om ekstern styreleder.

To tok dissens

Professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Dag O. Hessen og jussdekan ved Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig, har tatt disens på forslaget. Begge to kommer fra universiteter som har valgt rektor som også er styreleder.

– Det alle i utvalget er enige om, er at høyere utdanningsinstitusjoner skal styres på en annen måte enn private bedrifter. Og så er vi enige om at man skal gi dem stor grad av selvstendighet. Men så er det mange måter å gjøre det på, og jeg mener at vi er best tjent med modellen vi har i dag. En fordel med modellen er at den valgte rektoren kan konsentrere seg om de faglige oppgavene og at den valgte rektoren også er øverste leder, sier Karl Harald Søvig til Forskerforum.

– Og er det én ting vi trenger, så er det valgte rektorer som kan gå i diskusjoner med departementet. Det mener jeg at det er større sjanse for, hvis den valgte rektoren også er styreleder. 

Bekymret over styringsmodell-forslag

Leder i Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind mener at institusjonene selv må bestemme hvorvidt det skal være ekstern styreleder.

– Det er veldig positivt med fokus på den akademiske friheten. Det styrkes gjennom at man tydelig sier at institusjonene har ansvar for at de ansatte kan utøve sin akademiske frihet, sier hun og fortsetter:

​– Men så kommer vi til den veldig store bekymringen. Og det er jo selvfølgelig styringsmodellen og forslaget med ekstern styreleder som fast ordning både for ansatt og valgt rektor. Det er sterkt bekymringsfullt, og det må parkeres så fort som mulig. Institusjonene må få bestemme selv. Hvis man innfører en sånn ordning for den valgte delen, så er jo det en endring som vil undergrave hele modellen. Det vil vi oppfordre til å skrote.

Hun varsler kamp om forslaget.

– Dette forslaget savner en god begrunnelse. Det svekker universitetenes autonomi, og vil ikke gjøre dem bedre i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag. Jeg håper sektoren står samlet mot forslaget, og at Stortinget ikke vedtar det.

Håper på statsråd-nei

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, skrev tidligere i uken på Facebook at «Valgt eller tilsatt rektor ved universitetene har vært et betent spørsmål i mange år. Den nye UH-loven lar den ballen ligge, men vil til gjengjeld lovfeste ekstern styreleder. Dette er løsningen på et ikke-eksisterende problem, og vil, gitt dagens forskningspolitiske klima, svekke vår samfunnskritiske og samfunnsbærende rolle, og øke trykket på umiddelbar nytte. Jeg håper statsråden umiddelbart tydeliggjør at institusjonene selv fortsatt skal få bestemme styringsform, og gjennom det sørger for at vi rolig kan debattere resten av den nye UH-loven.»

Har jobbet med ny lovtekst for universiteter og høyskoler siden 2018

Universitets- og høyskolelovutvalget har jobbet med en helt ny lovtekst for universiteter og høyskoler siden sommeren 2018. Loven som gjelder i dag ble vedtatt i 2005, men mange av bestemmelsene i den er mye eldre, og i tillegg har det blitt gjort flere endringer i loven siden. Det nye utvalget skal samle dette.

«Målet for utvalgets arbeid er et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte, der dette ikke er fastsatt i annet regelverk», står det i utvalgets mandat.

Utvalget har hatt en rekke innspillsmøter og mottatt skriftlige innspill. På et utvalgsmøte i november 2018 diskuterte de styring og ledelse. Da fikk utvalget høre fire innledninger, hvor tre av innlederne representerer institusjoner med ansatt rektor.

  • Les intervju med utvalgsleder Helga Aune: