– Uheldig fryktkultur i Arkivverket

Sp-politikar Kjersti Toppe meiner det har utvikla seg ein fryktkultur i Arkivverket. Men fleire av dei tillitsvalde er ueinige.