UiOs klimastrategi: Foreslår mer klima på pensum, mer tverrfaglighet og store kutt i flyreiser

UiO skal ha som mål å kutte klimagassutslippene sine med 50 prosent innen 2030, ifølge forslaget til ny klimastrategi.