UiS og UiA får starte master i rettsvitenskap

NOKUT har vedtatt akkreditering av master i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS).